Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa dla seniorów odgrywa istotną rolę w profilaktyce, wsparciu i promowaniu uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Formy zajęć terapeutycznych organizowanych w placówkach dla Seniorów przybierają rozmaity charakter. W związku z tym, Nowa Szkoła opracowała pakiet dla Seniora – wszechstronną ofertę produktów niezbędnych do prowadzenia wszelkich aktywności w ramach terapii zajęciowej. 

Wśród wielu naszych propozycji znajdują się materiały i przybory plastyczne niezbędne do realizacji arteterapii i ergoterapii. Znajdą tu Państwo również akcesoria i interaktywne pomoce do stymulacji zmysłów i usprawniania funkcji poznawczych. W ramach prowadzenia socjoterapii Seniorów proponujemy szeroki asortyment wspierający umiejętności podtrzymywania relacji społecznych czy funkcjonowania w grupie. Prezentowany sprzęt do ćwiczeń doskonale sprawdzi się w terapii ruchem.