MIĘDZYNARODOWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – ISO 9001:2015.

Nowa Szkoła, jako dynamicznie rozwijająca się firma z 30  letnim doświadczeniem, osiągnęła kolejny, zamierzony cel. Kolejny raz udowadniamy, że satysfakcja klienta to najwyższa wyznawana przez nas wartość. To dlatego podjęliśmy wyzwanie wdrożenia w naszej firmie Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015. Działania te zakończyły się sukcesem, o czym świadczy certyfikat uzyskany po dwudniowym audycie. Objęty był nim zakład produkcyjny w Konstantynowie Łódzkim oraz Magazyn w Łodzi, przy ulicy Jędrzejowskiej.

Certyfikacją objęte było projektowanie, produkcja, magazynowanie oraz sprzedaż w związku z czym w przygotowaniach do niej zaangażowany był każdy dział firmy. Taka współpraca wpłynęła na poprawę i rozwój wielu procesów działających w firmie na różnych płaszczyznach.

Jesteśmy dumni z efektów tej pracy i z ogromną chęcią chcemy przedstawić Państwu uzyskany przez nas certyfikat. Posiadanie certyfikatu zgodności ISO 9001:2015 otworzyło nam możliwości współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w Polsce i na świecie, które wymagają spełniania standardów podyktowanych w założeniach Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

Certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015

CERTIFICAT

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

CERTIFICADO