Aktywizacja społeczna

Idealne rozwiązanie dla osób samotnych, mieszkających daleko od rodziny oraz pragnących aktywnie i efektywnie spędzić czas. Seniorzy posiadają ogromny potencjał, który powinien być wykorzystany przez ośrodki działające na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w środowisku społecznym. Nasza oferta Aktywizacja społeczna jest odpowiedzią na potrzeby centrów i klubów seniora, domów dziennego pobytu oraz spokojnej starości. 

Przedstawione produkty pozwalają wspierać pracę w obszarze kształtowania nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Aby ułatwić realizację założeń instytucji zajmujących się aktywizacją społeczną Seniorów przygotowaliśmy ofertę produktów dostarczających dużą dawkę kultury, rozrywki oraz stwarzających szerokie możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.